Press Release Details

Orkla kjøper en av Polens ledende pizzakjeder

09/15/2022

Orkla Consumer & Financial Investment har inngått avtale om å kjøpe 74 % av aksjene i Da Grasso, som er en av Polens ledende franchisedrevne pizzakjeder med 193 utsalgssteder.

Da Grasso hadde i 2021 en omsetning på 13,6 mill. euro, som tilsvarer 136 mill. kroner. Målt i forbrukersalg var omsetningen på 53 mill. euro, som tilsvarer cirka 530 mill. kroner. Normalisert driftsresultat (EBITDA) var 2,5 mill. euro, noe som utgjør 25 mill. kroner.

Da Grasso ble etablert 1996. Hovedkontoret ligger i Łódź, og selskapet har 51 ansatte.

– De Grasso er et veldrevet selskap som har skapt en sterk posisjon i et voksende polsk pizzamarked. Vi er veldig fornøyde med å inngå et partnerskap med grunnleggeren og den daglige lederen av Da Grasso. Sammen skal vi fortsette å utvikle selskapet og ekspandere franchisevirksomheten, sier Thomas Ljungqvist som er konserndirektør og konstituert leder for Orkla Consumer & Financial Investments.

Orkla har siden 2018 foretatt en rekke kjøp i det europeiske pizzamarkedet. Med investeringen i Da Grasso vil Orkla ha et nettverk av 860 franchisedrevne utsalgssteder i Finland, Benelux, Tyskland og Polen. Porteføljen vil bestå av ledende merker som Kotipizza, New York Pizza og Da Grasso.

– Vi er på vei til å bli en av de ledende franchisedrevne pizzakjedene i Europa, sier Ljungqvist.

Da Grasso er eid av Karolina Rozwandowicz (95%) og Magdalena Piróg (5%). Begge vil fortsette som aksjonærer i selskapet i partnerskap med Orkla. Etter at transaksjonen er gjennomført vil Orklas eierandel være 74 %, mens de to minoritetsaksjonærene vil ha de resterende av aksjene.

Partene er enige om ikke å offentliggjøre kjøpesummen. Transaksjonen forventes gjennomført i løpet av 4. kvartal.

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til forbruker-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Selskapet er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2021 en omsetning på 50,4 mrd. kroner, og har ca. 21.500 ansatte.

Orkla ASA
Oslo, 15. september 2022

   

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828

Direktør Investor Relations
Kari Lindtvedt
Tlf.: +47 950 75 114