Press Release Details

Orkla ASA – Utvidelse av sertifikatlån (ISIN NO0012597386)

07/28/2022

Orkla ASA har utvidet ovennevnte sertifikatlån med NOK 300.000.000,-. Utestående volum i markedet er etter dette NOK 600.000.000,-.

Innbetalingsdato:         1. august 2022

Forfall:                         25. august 2022

Tilrettelegger:              DNB Markets

Orkla ASA

Oslo, 28. juli 2022

Ref.:

Vice President Group Treasury

Arvid Østbø

Tlf.: +47 917 76 830