Press Release Details

Orkla ASA – Emisjon av sertifikatlån

07/07/2022

Orkla ASA har emittert et nytt sertifikatlån pålydende NOK 400.000.000,-.

Innbetalingsdato:        12. juli 2022

Forfall:                         12. oktober 2022

Kupong                       2,01 %

Tilrettelegger:             Nordea Markets

   

Orkla ASA

Oslo, 7. juli 2022

   

Ref.:

Senior Vice President Group Treasury

Geir Solli

Tlf.: +47 995 42 789