Press Release Details

Orkla ASA – Emisjon av sertifikatlån

07/21/2022

Orkla ASA har emittert et nytt sertifikatlån pålydende NOK 300.000.000,-.

Innbetalingsdato:        25. juli 2022

Forfall:                         25. august 2022

Kupong                       1,78 %

Tilrettelegger:             Nordea Markets

   

Orkla ASA

Oslo, 21. juli 2022

   

Ref.:

Vice President Group Treasury

Arvid Østbø

Tlf.: +47 917 76 830