Press Release Details

Orkla ASA – Emisjon av sertifikatlån

09/15/2022

Orkla ASA har emittert et nytt sertifikatlån pålydende NOK 600.000.000,-.

Innbetalingsdato:        19. september 2022

Forfall:                        19. oktober 2022

Kupong                       2,747 %

Tilrettelegger:             Handelsbanken Capital Markets

   

Orkla ASA

Oslo, 15. september 2022

   

Ref.:

Senior Vice President Group Treasury

Geir Solli

Tlf.: +47 995 42 789