Press Release Details

Jotun kvartalsoppdatering

07/14/2022

Jotun, der Orkla har en eierandel på 42,6 %, har offentliggjort en kvartalsoppdatering for perioden 1. april - 30. juni 2022. Kvartalsoppdateringen er vedlagt denne meldingen.

Orkla ASA

Oslo, 14. juli 2022