Press Release Details

Invitasjon til presentasjon av Orklas resultater for 2. kvartal 2022 torsdag 14. juli

06/30/2022

Orkla offentliggjør resultater for 2. kvartal 2022 torsdag 14. juli 2022 kl. 07.00.

Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig på https://investors.orkla.com/English/norsk/nyhetsarkiv.

Presentasjon av resultatene holdes kl. 08.00 i Orklahuset i Drammensveien 149 på Skøyen i Oslo. Presentasjonen, samt påfølgende Q&A, holdes på engelsk og kan sees direkte via webcast på https://investors.orkla.com (direkte link: https://events.webcast.no/orkla-asa-1/presentations/DILMy4XH5ZTvmyJl8sTD) eller følges på telefon:

Norge: +47 21 03 33 95

Internasjonalt: +44 (0) 20 3350 7550

Pinkode: 7442210#

Det er anledning til å stille spørsmål i salen eller skriftlig på webcasten.

De som ønsker å delta på presentasjonen bes registrere seg på forhånd ved å sende en mail til: info@orkla.no. Oppmøte kl. 07:45 i Orklahusets resepsjon for utdeling av adgangskort.Orkla ASA
Oslo, 30. juni 2022
   
Ref.:


Direktør Investor Relations
Kari Lindtvedt
Tlf.:
+47 95 07 51 14
E-post: kari.lindtvedt@orkla.no