Press Release Details

Inbjudan till presentation av förvärvet av Tractel

08/02/2022

Med anledning av att Alimak Group AB ingått ett avtal om förvärv av Tractel (se separat pressmeddelande) anordnas en telefonkonferens för investerare, analytiker och finansiell media, tisdag den 2 augusti kl. 09.30 CET. CEO Ole Kristian Jødahl kommer att presentera förvärvet. Presentationen, som hålls på engelska, kan också följas via audiocast.

Uppgifter till telefonkonferensen:

SE: +46 856642651

UK: +44 3333000804

US: +1 6319131422

Pin: 64490040#

Länk till audiocast:

https://tv.streamfabriken.com/press-conference-august-2022

För mer information, vänligen kontakta:                       

Thomas Hendel, CFO, +46 8 402 14 40

Om Alimak Group

Alimak Group är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för professionellt bruk, noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Med närvaro i över 100 länder utvecklar, tillverkar, säljer och servar koncernen vertikala transportlösningar med fokus på att skapa mervärde för kunden genom högre säkerhet, ökad produktivitet och bättre kostnadseffektivitet. Alimak Groups produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak, CoxGomyl, Manntech, Avanti och Alimak Service. Alimak Group har installerat cirka 70 000 hissar, plattformar, servicehissar och fasadåtkomstenheter runt om i världen. Koncernen grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 10 produktions- och monteringsanläggningar i 8 länder och 2 100 anställda globalt. www.alimakgroup.com