Press Release Details

Inbjudan till presentation av Alimak Groups rapport för andra kvartalet 2022

07/05/2022

Alimak Group AB offentliggör sin delårsrapport för perioden januari-juni 2022 den 19 juli 2022 kl. 08.00 CET.

Med anledning av delårsrapporten anordnas en telefonkonferens för investerare, analytiker och finansiell media tisdag den 19 juli 2022 kl. 10.00 CET. CEO Ole Kristian Jødahl och CFO Thomas Hendel kommer att presentera och kommentera rapporten. Presentationen, som hålls på engelska, kan också följas via audiocast.

Uppgifter till telefonkonferensen:

SE: +46 8 505 246 42

UK: +44 20 8610 3526

US: +1 (646) 307 1951

Conference ID: 9546728

Länk till audiocast:

https://streams.eventcdn.net/alimak/q22022

För mer information, vänligen kontakta:                       

Thomas Hendel, CFO, +46 8 402 14 40

Om Alimak Group

Alimak Group är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för professionellt bruk, noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Med närvaro i över 100 länder utvecklar, tillverkar, säljer och servar koncernen vertikala transportlösningar med fokus på att skapa mervärde för kunden genom högre säkerhet, ökad produktivitet och bättre kostnadseffektivitet. Alimak Groups produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak, CoxGomyl, Manntech, Avanti och Alimak Service. Alimak Group har installerat cirka 70 000 hissar, plattformar, servicehissar och fasadåtkomstenheter runt om i världen. Koncernen grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 10 produktions- och monteringsanläggningar i 8 länder och 2 100 anställda globalt. www.alimakgroup.com