Press Release Details

Bredbasert salgsfremgang i Orkla

07/14/2022

Orklas driftsinntekter økte i 2. kvartal med 21 % til 14,3 mrd. kroner. Driftsresultat EBIT (adj.) økte med 39 % og endte på 1.753 mill. kroner. Konsernets resultat før skatt ble 1.854 mill. kroner, noe som var en fremgang på 38 %.

Justert resultat pr. aksje endte på 1,33 kroner for 2. kvartal, noe som var en økning på 17 % fra samme periode i 2021.

Orklas merkevarevirksomhet oppnådde i 2. kvartal en vekst i driftsinntektene på 17 %. Den organiske omsetningsveksten var på 12 %.

Det var salgsfremgang til dagligvarekanalen i de fleste markeder. Samtidig var Orkla positivt påvirket av gjenåpning av storhusholdning og «out of home», da det var smitteverntiltak i samme periode i 2021.

Størst fremgang i omsetning hadde Orkla Food Ingredients med en organisk vekst på 22 %. Orkla Foods hadde en tilsvarende vekst på 12 %, mens Orkla Confectionery & Snacks og Orkla Care hadde organisk omsetningsvekst på henholdsvis 9 % og 8 % i kvartalet. Orkla Consumer Investments hadde organisk tilbakegang i salget med - 4 %, som primært skyldes lavere salg av malerverktøy, særlig i Storbritannia, sammenlignet med et høyt nivå i samme periode i 2021.

Merkevarevirksomheten, inkludert hovedkontoret, hadde i 2. kvartal en nedgang i driftsresultat EBIT (adj.) på -0,5 %. Nedgangen skyldtes primært økte priser på råvarer og emballasje, stigende frakt- og energipriser samt økende generell kostnadsinflasjon.

 - I Orkla har vi klart å opprettholde god leveringsevne til våre kunder i en krevende tid. Vi oppnådde bredbasert omsetningsvekst innenfor merkevarevirksomheten, med både pris- og volumfremgang. Vi har måttet gjennomføre prisøkninger for å kompensere for uvanlig stor økning i prisene på innsatsvarer. I juni så vi unormalt høyt salg i enkelte markeder i forkant av meldte prisøkninger fra 1. juli, sier konsernsjef Nils K. Selte, som legger til:

 - Mine hovedprioriteter er å sørge for økt tempo, vekst og verdiskaping i Orkla. For å nå våre mål vil vi fremover gjøre justeringer i vår eksisterende forretningsmodell og organisering. Vi vil tydeliggjøre konsernets eierrolle i forhold til de operative forretningsenhetene og skape et mer effektivt konsern. Våre virksomheter skal få økt selvstendighet og beslutningsmyndighet for å sikre både strukturell fleksibilitet og ansvar for egen verdiskaping.

Hydro Power hadde et driftsresultat EBIT (adj.) på 579 mill. kroner, mot tilsvarende 112 mill. kroner i samme periode i 2021. Økningen skyldes vesentlig høyere kraftpriser enn i 2. kvartal 2021.

Resultatet fra Orklas tilknyttede og felleskontrollerte selskaper var 238 mill. kroner i 2. kvartal, mot tilsvarende 255 mill. kroner i samme periode i 2021. Tilbakegangen skyldes lavere resultatbidrag fra Jotun, som følge av betydelig høyere priser på råvarer. Jotun hadde i 2. kvartal en salgsvekst på 22 % sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2021.

Orkla ASA
Oslo, 14. juli 2022

 
Ref.:
   
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli, mobil +47 928 45 828


Direktør Investor Relations
Kari Lindtvedt, mobil +47 950 75 114