Press Release Details

Alimak Group slutför förvärvet av Tall Crane Equipment LTD

08/25/2022

Alimak Group har slutfört det tidigare annonserade förvärvet av Tall Crane Equipment LTD - en kanadensisk leverantör av hiss- och kranuthyrningstjänster.

Tall Crane är en licensierad hissentreprenör som tillhandahåller uthyrning av hissar och kranar, kvalificerad licensierad personal samt reparationer och underhåll on site och off site. Bolaget, med huvudkontor i Langley, British Columbia, Kanada, har varit kund hos Alimak Group i över 30 år och blir nu en del av koncernens Construction-division.

Förvärvet speglar Alimak Groups strategiska mål att vara nära sina kunder på de marknader de verkar. Tall Cranes uthyrningsverksamhet ger en bra grund för att utöka Alimak Groups erbjudande av nya och begagnade produkter. Med en helägd verksamhet i Kanada skapar vi också möjligheter att ytterligare expandera, både inom Construction och inom permanent industriell utrustning, inklusive våra reservdelar och tjänster.

Som tidigare annonserats uppgick Tall Crane Equipments intäkter för det senaste årsbokslutet till cirka 130 MSEK (MCAD 16) och kommer att bidra positivt till Construction-divisionens EBITA-marginal. 

Affären konsolideras från den 24 augusti, 2022. Förvärvet annonserades genom pressmeddelande den 18 juli, 2022.

För mer information kontakta

Ole Kristian Jødahl, CEO, Alimak Group

 ole.Joedahl@alimakgroup.com eller

Thomas Hendel, CFO, Alimak Group, +46 (70) 297 74 00,

thomas.hendel@alimakgroup.com eller

David Batson, EVP Construction Division, Alimak Group,

david.batson@alimakgroup.com

Om Alimak Group

Alimak Group är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för professionellt bruk, noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Med närvaro i över 100 länder utvecklar, tillverkar, säljer och servar koncernen vertikala transportlösningar med fokus på att skapa mervärde för kunden genom högre säkerhet, ökad produktivitet och bättre kostnadseffektivitet. Alimak Groups produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak, CoxGomyl, Manntech, Avanti och Alimak Service. Alimak Group har installerat cirka 70 000 hissar, plattformar, servicehissar och fasadåtkomstenheter runt om i världen. Koncernen grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 10 produktions- och monteringsanläggningar i 8 länder och 2 100 anställda globalt. www.alimakgroup.com