Press Release Details

Alimak Group förvärvar Tall Crane Equipment LTD

07/18/2022

Alimak Group har idag ingått ett avtal om att förvärva 100% av aktierna i Tall Crane Equipment Ltd - en kanadensisk leverantör av hiss- och kranuthyrningstjänster.

Tall Crane är en licensierad hissentreprenör som tillhandahåller uthyrning av hissar och kranar, kvalificerad licensierad personal samt reparationer och underhåll on site och off site. Bolaget, med huvudkontor i Langley, British Columbia, Kanada, har varit kund hos Alimak Construction Division i över 30 år och kommer nu att bli en del av Alimak Groups division Construction.

Köpeskillingen uppgår till cirka MSEK 215 (27 MCAD) på kontant- och skuldfri basis. I tillägg till den fasta köpeskillingen, som erläggs vid tillträdet, kan säljaren komma att erhålla en villkorsbaserad tilläggsköpeskilling (earn-out) om maximalt cirka MSEK 105 (MCAD 13) baserat på uppfyllande av vissa prestationsmål avseende omsättning och lönsamhet.

Tall Crane Equipments intäkter för det senaste årsbokslutet uppgick till cirka 130 MSEK (MCAD 16) och kommer att bidra positivt till Construction-divisionens EBITA-marginal. 

"Jag är glad att kunna välkomna Tall Crane till Alimak Group. Förvärvet speglar vårt strategiska mål att vara nära våra kunder på de marknader de verkar. Vi har haft en relation till det här bolaget i många år och uthyrningsverksamheten kommer att ge en bra grund för att utöka vårt utbud av nya och begagnade produkter. Utöver att vi etablerar en helägd verksamhet i Kanada, skapar detta förvärv möjligheter att ytterligare expandera både inom Construction och inom permanent industriell utrustning, inklusive våra reservdelar och tjänster”, säger Ole Kristian Jødahl, VD Alimak Group.

"Vi är glada över att bli en del av Alimak Group. Detta ger oss möjligheten att fortsätta utveckla vår verksamhet och expendera vårt affärsnätverk” säger Tony Violette, partner och VD för Tall Crane Ltd.

Tall Crane grundades 1980 och har en omfattande expertis inom sitt team. Utöver ovanstående nämnda produkter och tjänster tillhandahåller Tall Cranes underhåll och reparationer 24/7, reservdelar och tjänster, projektering och uppsättning av utrustning, leverans, installation och demontering av tornkranar och bygghissar. Tall Crane tillhandahåller även utbildning för hissoperatörer.

Slutförandet av transaktionen förväntas ske under tredje kvartalet 2022.

För mer information, kontakta

Ole Kristian Jødahl, CEO, Alimak Group

ole.Joedahl@alimakgroup.com eller

Thomas Hendel, CFO, Alimak Group,+46 (70) 297 74 00

thomas.hendel@alimakgroup.com

Denna information är sådan information som Alimak Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2022 kl. 22.15 CET.

Om Alimak Group
Alimak Group är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för professionellt bruk, noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Med närvaro i över 100 länder utvecklar, tillverkar, säljer och servar koncernen vertikala transportlösningar med fokus på att skapa mervärde för kunden genom högre säkerhet, ökad produktivitet och bättre kostnadseffektivitet. Alimak Groups produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak, CoxGomyl, Manntech, Avanti och Alimak Service. Alimak Group har installerat cirka 70 000 hissar, plattformar, servicehissar och fasadåtkomstenheter runt om i världen. Koncernen grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 10 produktions- och monteringsanläggningar i 8 länder och 2 100 anställda globalt. www.alimakgroup.com