Press Release Details

Alimak Group: Delårsrapport januari – juni 2022

07/19/2022

Stark orderingång och lönsam tillväxt

 • Stark orderingång driven av Facade Access, Construction och Industrial
 • Intäktstillväxt på 13% för koncernen och på 2% organiskt
 • Koncernens EBITA ökade med 12%
 • Initiativen för att öka tillväxten fortsätter att uppvisa ett positivt momentum

Andra kvartalet 2022

 • Orderingången ökade med 37% till 1 249 MSEK (915) med en organisk ökning på 24%
 • Stark orderingångstillväxt inom Facade Access på 78%, Construction på 27% och Industrial på 35%
 • Orderingången för utrustning ökade med 56% med en organisk ökning på 44%.
 • Intäkterna ökade med 13% till 1 078 (951) med en organisk ökning på 2% Intäkterna ökade i tre av fyra divisioner
 • EBITA ökade till 141 MSEK (126), marginalen var 13,1% (13,2)
 • Vinst per aktie, före och efter utspädning, ökade till 1,82 SEK (1,45)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till 37 MSEK (151) påverkat av ökade kundfordringar och tidpunkter för milstolps-betalningar i projekt

Januari – juni 2022

 • Orderingången ökade med 16% till 2 302 MSEK (1 988) med en organisk ökning på 6%
 • Stark organisk ökning av orderingången inom Facade Access och Industrial, en ökning med 15% respektive 26%
 • Intäkterna ökade med 12% till 2 014 MSEK (1 797) med en organisk tillväxt om 3%. Den organiska tillväxten av serviceintäkterna ökade med 9%
 • EBITA ökade till 248 MSEK (221), marginalen var 12,3% (12,3)
 • Vinst per aktie, före och efter utspädning, ökade till 3,12 SEK (2,60)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 73 MSEK (263) påverkat av ökade kundfordringar, tidpunkter för milstolpsbetalningar i projekt samt planerad lageruppbyggnad
 • I maj betalades en utdelning om 176 MSEK (162)

Händelser efter rapportperiodens slut

 • Den 18 juli ingick Alimak Group avtal om förvärv av 100% av aktierna i Tall Crane Equipment LTD baserade i Canada

Telefonkonferens/presentation
Med anledning av delårsrapporten anordnas en telefonkonferens för investerare, analytiker och finansiell media, tisdag 19 juli 2022, kl. 10.00 CET. CEO Ole Kristian Jødahl och CFO Thomas Hendel kommer att presentera och kommentera rapporten. Presentationen som hålls på engelska kan även följas via audiocast.

Nummer till telefonkonferensen:
SE: +46 8 505 246 42
UK: +44 20 8610 3526
US: +1 (646) 307 1951

Vid behov ange telefonkonferensens namn eller ID (9546728)

Länk till audiocast:
https://streams.eventcdn.net/alimak/q22022

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Hendel, CFO, Alimak Group, +46 70 297 74 00

thomas.hendel@alimakgroup.com

Denna information är sådan information som Alimak Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2022 kl. 08:00 CET.

Om Alimak Group

Alimak Group är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för professionellt bruk, noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Med närvaro i över 100 länder utvecklar, tillverkar, säljer och servar koncernen vertikala transportlösningar med fokus på att skapa mervärde för kunden genom högre säkerhet, ökad produktivitet och bättre kostnadseffektivitet. Alimak Groups produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak, CoxGomyl, Manntech, Avanti och Alimak Service. Alimak Group har installerat cirka 70 000 hissar, plattformar, servicehissar och fasadåtkomstenheter runt om i världen. Koncernen grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 10 produktions- och monteringsanläggningar i 8 länder och 2 100 anställda globalt. www.alimakgroup.com