Press Release Details

Selvaag Bolig ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

12/03/2020

43 ansatte i Selvaag Bolig har kjøpt 377 206 aksjer gjennom selskapets aksjespareprogram for alle ansatte og aksjekjøpsprogram for utvalgte ledende ansatte. Kjøpskursen var NOK 50,77 per aksje.

Gjennom selskapets aksjespareprogram fikk totalt 73 ansatte tilbud om å kjøpe aksjer for inntil 200 000 kroner. Tilbudet inkluderte 20 prosent rabatt på aksjene og finansieringsbistand. Bindingstiden er på to år.

Gjennom selskapets aksjekjøpsprogram fikk fire ansatte i Selvaag Boligs konsernledelse tilbud om å kjøpe aksjer med 30 prosent rabatt for inntil én årslønn. Omsetningsbegrensningen er på tre år.

Bestillingsperioden var 25. november – 2. desember. Aksjene vil bli overført fra selskapets beholdning av egne aksjer. Etter handelen eier Selvaag Bolig 267 169 egne aksjer.

 

Følgende primærinnsidere har kjøpt aksjer: 

Aksjekjøpsprogram (tre års omsetningsbegrensning og 30 prosent rabatt)

Sverre Molvik, administrerende direktør, kjøpte 101 297 aksjer og eier nå 377 937 aksjer.

Øystein Klungland, viseadministrerende direktør, kjøpte 101 297 aksjer og eier nå 377 937 aksjer.

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, kjøpte 43 445 aksjer og eier nå 176 840 aksjer.

Petter Cedell, konserndirektør eiendomsinvesteringer, kjøpte 28 138 aksjer og eier nå 84 297 aksjer.

 

Aksjespareprogram (to års bindingstid og 20 prosent rabatt)

Magnus Kristiansen, konsernregnskapssjef, kjøpte 4 924 aksjer og eier nå 24 273 aksjer.

Camilla Stensrud, vara styremedlem (valgt av ansatte), kjøpte 492 aksjer og eier nå 492 aksjer.

Marianne Ørnsrud, vara styremedlem (valgt av ansatte), kjøpte 3 693 aksjer og eier nå 10 723 aksjer.

Mats Tveit, økonomi- og administrasjonsdirektør, kjøpte 4 924 aksjer og eier nå 24 090 aksjer.

 

For mer informasjon:
Sverre Molvik, CEO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

 

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12