Press Release Details

Selvaag Bolig ASA: Kjøper tomter til 420 boliger i Oslo og Stockholm

12/23/2020

Selvaag Bolig har kjøpt tre tomter i Oslo og Stockholm som til sammen vil gi om lag 420 boliger. De første boligene vil kunne være klare for salg i 2021/2022.

– Vi har solgt boliger i høyt tempo i fjerde kvartal og forventer at det vil fortsette fremover. Selv om vi har en solid tomtebank jobber vi derfor kontinuerlig med å kjøpe attraktiv utviklingseiendom spesielt i Stor-Oslo og Stockholm. Det er et stort behov for nye boliger i begge byene som er drevet av høy befolkningsvekst og urbanisering, samt at det er bygget for lite over tid, sier administrerende direktør Sverre Molvik.

Tomtene er Lilleakerveien 47 i Oslo Vest som kan gi om lag 150 boliger med salgsstart i 2021/2022,  samt Slakthusområdet og Årstafältet i transformasjonsområdet Söderort i Stockholm. Disse vil gi hhv. om lag 150 og 120 boliger.

– Dette er alle tomter med meget god beliggenhet. Prosjektet i Lilleakerveien vil komme først og vi forventer salgsstart mot slutten av 2021 eller tidlig i 2022. Det foreløpige prosjektet spenner over åtte eiendommer på til sammen 10 mål med leiligheter og næringslokaler. Området er stasjonsnært, mellom Lilleaker og Sollerud trikkestasjon og i umiddelbar nærhet til bussholdeplass i Lilleakerveien. Vi planlegger boliger med høy standard og de fleste leilighetene får fantastisk utsikt, sier Molvik.

 

For mer informasjon:
Sverre Molvik, CEO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

 

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no