Press Release Details

Orkla på Dow Jones’ toppliste for bærekraft

11/25/2020

Orkla anerkjennes som ett av de tre ledende matvareselskapene i Europa av S&P Dow Jones Indices. For tiende år på rad er Orkla inkludert i den prestisjefylte bærekraftsindeksen Dow Jones Sustainability Index Europe.

- Indeksen omfatter et bredt spekter av temaer relatert til miljø, sosiale forhold og styringsrutiner, og har vært nyttig for oss i vurderingen av egne prestasjoner opp mot andre tilsvarende selskaper. Det er svært tilfredsstillende å se at innsatsen vår for å redusere klimagassutslipp, utvikle bærekraftige emballasjeløsninger og bidra til bærekraftig råvareproduksjon anerkjennes gjennom en god score på disse områdene, sier direktør for bærekraft i Orkla, Ellen Behrens.

Indeksen fra Dow Jones blir av mange betraktet som verdens mest betydelige rangering av selskapers prestasjoner innenfor miljø og samfunnsansvar, og er en viktig rettesnor for investorer og andre interessenter i vurderingen av selskapers ikke-finansielle resultater.

- Omstilling til bærekraftig produksjon er et samfunnsansvar, men også sentralt for å lykkes som selskap. Det handler om å kunne tilby produkter og løsninger for en bærekraftig fremtid og om god risikohåndtering. Ved å bli inkludert i Dow Jones bærekraftsindeks anerkjennes Orklas evne til å håndtere bærekraftsrelatert risiko, det er viktig for tilliten til oss som selskap, sier Behrens.

Orkla har vært inkludert på Dow Jones Sustainability Index de siste ni årene.

Les mer om Orklas bærekraftsarbeid på: https://www.orkla.no/baerekraft/

 

Om Orkla

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til forbruker-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2019 en omsetning på 43,6 mrd. kroner, og hadde ved årsskiftet ca 18.350 ansatte.

 

Orkla ASA

Oslo, 25. november 2020

 

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs

Håkon Mageli

Tlf.: +47 928 45 828

 

SVP Investor Relations

Kari Lindtvedt

Tlf.: +47 95 07 51 14