Press Release Details

Orkla ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

11/27/2020

Orklas konsernsjef, Jaan Ivar Semlitsch, har i dag den 27. november 2020 kjøpt 6.500 Orkla-aksjer på Oslo børs til en gjennomsnittskurs på 84,63 kroner per aksje. Semlitsch med nærstående eier etter denne transaksjonen 52.827 aksjer i Orkla.
 

Orkla ASA
Oslo, 27. november 2020

 

Ref.:

Investor Relations
Kari Lindtvedt
Tlf.: 950 75 114